alastair.adversariaalastair.adversaria Book Archive

Dutch Ebooks

Integraal management (Dutch Edition) by Hans Buurma,Carel Jacobs,Henk Buurma,C. Jacobs

By Hans Buurma,Carel Jacobs,Henk Buurma,C. Jacobs

De geheel vernieuwde derde druk van Integraal administration, Inspirerend leiderschap in de publieke area is aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is veel aandacht voor allerlei succesfactoren die in de praktijk belangrijk zijn, zoals:
stijlen van leiderschap die mensen inspireren tot prestaties;
delegeren (mandateren) om alle medewerkers bij resultaatgerichtheid te betrekken;
Human assets administration volgens de huidige opvattingen;
output laten bijdragen tot maatschappelijke effecten;
advertising and marketing van overheidsbeleid om de doelgroepen te bereiken;
administration van informatie, een typisch overheidsproduct;
making plans en regulate effectiever en minder bureaucratisch maken.

Show description

Read or Download Integraal management (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Liefdesbrieven in Rose Harbor (Dutch Edition)

De zomer is een drukke tijd in de mattress & breakfast van Rose Harbor, en eigenares Jo Marie Rose en klusjesman Mark Taylor hebben samen veel tijd doorgebracht met het draaiend houden van de zaak. Ondanks goedbedoelde tricks van anderen houdt Jo Marie vol dat Mark niet meer is dan een vriend. Maar dan wel een vriend aan wie ze verdacht veel denkt Omdat hij niet graag over zichzelf praat weet Jo Marie weinig over Marks leven.

Over alles en voor iedereen (Dutch Edition)

Sinds 2000 reageert Christophe Van Gerrewey op wat hij leest, ziet en hoort. In kritieken, essays en recensies, gepubliceerd in onder meer De Standaard, De Groene Amsterdammer, De Witte Raaf en DW B, heeft hij uitgedrukt wat iemand kan denken, voelen, hopen en vrezen. Hij schreef scherpe en humoristische teksten over het werk van anderen – schrijvers en kunstenaars, maar ook architecten, filosofen, politici, acteurs, sportlui en hoofdredacteuren.

Vrouw tussen krijgsheren (Dutch Edition)

‘Deze drugsbazen en krijgsheren zijn gevaarlijker voor de toekomst van ons land dan de taliban. ’ Toen Malalai Joya deze woorden uitsprak in het Afghaanse parlement wist ze dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ondanks de doodsbedreigingen en intimidaties zet de jonge activiste haar strijd onverminderd voort.

Alles verandert (Dutch Edition)

Iris Verdonck kan met trots terugblikken op een rijke carrière en een onstuimig liefdesleven. Alles, of bijna alles, in haar leven lijkt gesmeerd te lopen, tot op een fatale dag een mooie, raadselachtige studente haar het hoofd op hol brengt. In roekeloze overgave gooit ze haar principes overboord. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien, en Iris dreigt alles te verliezen waar ze jaren voor gevochten heeft.

Extra resources for Integraal management (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.77 of 5 – based on 11 votes