alastair.adversariaalastair.adversaria Book Archive

Dutch Ebooks

De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken by Mark van Twist,Martijn van der Steen,Henk Bouwmans,Hans

By Mark van Twist,Martijn van der Steen,Henk Bouwmans,Hans Bekkers

Het vak van inner auditor wordt in de standaardhandboeken doorgaans beschreven als een min of meer uitgekristalliseerde praktijk die vooral om een gedegen toepassing vraagt. Dit boek neemt de vastgelegde basisbeginselen van het auditvak weliswaar als vertrekpunt, maar laat vervolgens zien hoe de invulling ervan in het publieke domein tot spanningen en dilemmas kan leiden.
De praktijk van inner audit is weerbarstig en het werkveld waarin de inner auditor opereert is sterk in beweging. inner audit is daarom als professie ook niet scherp begrensd, maar vormt juist het label voor een dynamisch en zich sterk ontwikkelend vakgebied dat op tal van plekken nadere verkenning en verdieping verdient.
Dit boek wil de discussie over de spanningen en dilemmas van het vak van de inner auditor verder voeren en reikt handvatten aan voor refl ectie op de eigen praktijk van elke inner auditor. Het biedt een foundation voor een volgende stap van beginnende en ervaren inner auditors in het publieke domein en helpt chicken in de reflectie op hun eigen vakgebied en hun verdere professionalisering.

Prof. dr. Mark van Twist is wetenschappelijk directeur van de inner Audit & Advisory opleiding van de Erasmus college of Accounting & insurance (ESAA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij hoogleraar bestuurskunde aan diezelfde universiteit en is hij als bestuurder en decaan verbonden aan de Nederlandse tuition voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Dr. Martijn van der Steen is co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse institution voor Openbaar Bestuur (NSOB) en is directeur van de Denktank van de NSOB.

Mr. Henk Bouwmans MPM is zelfstandig tekstschrijver en communicatie-adviseur in en rondom het openbaar bestuur.

Drs. Hans Bekkers MPFM werkt als chef redacteur bij Binnenlands Bestuur.
Hij is gespecialiseerd in overheidsfi nanciën, arbeidsmarkt, bestuur en organisatie.

Show description

Read or Download De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken bestuur en beleid) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Liefdesbrieven in Rose Harbor (Dutch Edition)

De zomer is een drukke tijd in de mattress & breakfast van Rose Harbor, en eigenares Jo Marie Rose en klusjesman Mark Taylor hebben samen veel tijd doorgebracht met het draaiend houden van de zaak. Ondanks goedbedoelde tricks van anderen houdt Jo Marie vol dat Mark niet meer is dan een vriend. Maar dan wel een vriend aan wie ze verdacht veel denkt Omdat hij niet graag over zichzelf praat weet Jo Marie weinig over Marks leven.

Over alles en voor iedereen (Dutch Edition)

Sinds 2000 reageert Christophe Van Gerrewey op wat hij leest, ziet en hoort. In kritieken, essays en recensies, gepubliceerd in onder meer De Standaard, De Groene Amsterdammer, De Witte Raaf en DW B, heeft hij uitgedrukt wat iemand kan denken, voelen, hopen en vrezen. Hij schreef scherpe en humoristische teksten over het werk van anderen – schrijvers en kunstenaars, maar ook architecten, filosofen, politici, acteurs, sportlui en hoofdredacteuren.

Vrouw tussen krijgsheren (Dutch Edition)

‘Deze drugsbazen en krijgsheren zijn gevaarlijker voor de toekomst van ons land dan de taliban. ’ Toen Malalai Joya deze woorden uitsprak in het Afghaanse parlement wist ze dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ondanks de doodsbedreigingen en intimidaties zet de jonge activiste haar strijd onverminderd voort.

Alles verandert (Dutch Edition)

Iris Verdonck kan met trots terugblikken op een rijke carrière en een onstuimig liefdesleven. Alles, of bijna alles, in haar leven lijkt gesmeerd te lopen, tot op een fatale dag een mooie, raadselachtige studente haar het hoofd op hol brengt. In roekeloze overgave gooit ze haar principes overboord. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien, en Iris dreigt alles te verliezen waar ze jaren voor gevochten heeft.

Additional resources for De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken bestuur en beleid) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.53 of 5 – based on 9 votes