Origins of Godt og Ondt: En vision om livet og et kig på by Manuel Sousa Ribeiro

By Manuel Sousa Ribeiro

Bogen analyserer og opsummerer følgende emner: good, Evil, Uvidenhed, Politisk, Kultur, Uddannelse, Vold, energy, wisdom, estate, Fattigdom, protection, Survival, lifestyles, wishes, funds, Arbejdsløshed, safety, kingdom, legislations, Justice, Demokrati, Frihed, Solidaritet, Selviskhed, Hedonism, Konkurrence, warfare, Mangel, Peace, Powers Public, deepest Powers.

For en omfattende uddannelse rådgive disse bøger.

Show description

Hunde Galaksen: - en hjælp til selvhjælp for alle der gerne by Marianne Thornberg

By Marianne Thornberg

HUNDE GALAKSEN er vovsernes nødråb til menneskeheden på flere niveauer. Den sætter mange tanker i gang på en humoristisk, males dybt seriøs måde. Og får derved mange mennesker til både at forstå og kunne leve sammen med en anden artwork.

Det er naked en bathroom om, hvordan du i hverdagen lever sammen med en hund og så kan du altid gå til lydighed i klubben som en pastime, hvis hunden kan lide det.

En lærerig bathroom om hundeadfærd og adfærdsproblemer, der er skrevet på en fængslende måde, så guy ikke kan slippe den, før guy har læst den til ende. Bogen er krydret med humoristiske kommentarer og giver indsigt og forståelse til at forstå sin hund i næsten alle situationer.

HUNDE GALAKSEN er fuld af respekt, settle for, forståelse og kærlighed til "hunde", hvilket lyser ud af hver linje. En lavatory som alle hundeejere eller kommende hundeejere bør have i deres hjem.

Nogle af bogens emner er:
- De syv essentielle basale behov (tryghed, venskaber, socialiseringsvejleder, dagens surprice, psychological stimulering af næse, hjerne, muskler, kærlighed og relation samt BARF)
- Vær en åben lavatory; Undervis din hund i dansk og hunden dig i hundsk.
- Hvad "fortæller" hunden dig, ved take a seat kropssprog, ansigtsmimik og lyde?
- Guld, sølv og bronze løftestænger og lottemetoden?
- Årsager, forebyggelse og løsningsmodeller ved hoppe op, kommer ikke, trækker i snoren, gøer, bider sig quick i dig?
- En hund er en hund og opfører sig som en hund, fordi den er hund?
- Årsager, forebyggelse og løsningsmodeller ved adfærdsproblemer som f.eks. urenlighed, alene hjemme, aggression, destruktion, melancholy, manglende socialisering, sky og angste hunde…
- Hvad er naturlig mad til hunde?

Mennesket siger ofte "Jeg holder så meget af hunde og hunden er min bedste ven". Hvordan taler du med din bedste menneskeven? Hvordan forventer du at blive talt med fra din bedste menneskeven? Taler du med eller til? Og sådan er der mange spørgsmål i bogen som hundene stiller, sammenligner, drager paralleller til og svarer på.

Show description

TAL OG ALGEBRA med historisk tilgang: Bog 3 Talområder, by Gunnar Bomann

By Gunnar Bomann

Der har efterhånden udviklet sig en culture for, at lærebøger i matematik indfletter lidt spredte bemærkninger af matematikhistorisk karakter, specielt om fremtrædende matematikere. Andre matematikbøger er hire historiske. I relation hertil udgør de tre bøger i serien TAL OG ALGEBRA med historisk tilgang en nyskabelse: Tallenes og algebraens historiske udvikling behandles sammenhængende, ikke for denne udviklings egen skyld, males med henblik på at supply læseren indsigt i specielt algebraens idégrundlag på en helt anden måde, finish det er muligt ved en »tidløs fremstilling«.

Forfatteren har ved udarbejdel-sen af serien først og fremmest haft uddannelsen af folkeskolelærere samt efteruddannelsen af folkeskolelærere i tankerne. males bøgerne henvender sig til enhver, for hvem forståelse og indsigt er vigtigere finish færdighed og rutine. Bøgerne vil også være velegnede til selvstudium.

I offentligheden er Gunnar Bomann mest kendt som forfatter af Gads Fag-leksikon i matematik.

Professor Allan C. Malmberg kalder de tre bøger i serien for perler og omtaler serien som et imponerende værk, der udgør et såvel fagligt som undervisnings-mæssigt mesterstykke. Det burde efter hans mening være obligatorisk stof for enhver matematiklærer.

Show description

Grenaa og omegn under fremmede herrer: Herremænd, konger, by Mogens Møller

By Mogens Møller

Denne bathroom sætter særlig fokus på:

- Kongsmagten i lokalområdet udøvet fra kongsgården i Grenaa.
- Kalø Len styret af en adelig lensmand og hans fogeder.
- Borgen Kalø slot med lensadministration, fængsel og tortur.
- Krigsberedskabet med alarmering fra områdets baunehøje.
- Fjendeindfald på Djursland.
- Voldssamfundet med økser som daglig bevæbning.
- Oprør og borgerkrige.
- Møntskattes sikring ved nedgravning i urolige tider.
- Adelens frihed til dominans fra lokale herregårde.
- Præsternes styring af folkets tanker og handlinger.
- Biskopperne
- Klostres ejendomsbesiddelser på Djursland.

Show description

En cylinder i arkitektur: perspektiv (Danish Edition) by Rune Jakobsen

By Rune Jakobsen

Af de hearth rumgeometriske former kuben, kuglen, pyramiden og cylinderen er cylinderen speciel på den måde, at den er lige så forbundet med dynamikken som med statikken ved at have hjulets shape. Ses det galaktiske koordinatsystem skråt fra siden i et perspektiv, kan galaksens skabelse beskrives som en kombination af tyngdekraft og elektromagnetisme. Et sådant kæmpe perspektiv kan beskrive universets reflekterede lys som partikler i gråskalaen, hvor teleskopet har refrakteret lys i bølger. Sådan ser vi normalt universet i farver.

Kombinationen af tyndekraftens mekaniske effekt og elektromagnetismens elektriske effekt ( i bogen benævnt som en long island naturkraft "elektrotyngde") kan bruges i projekter til biler og fly. Ved at gøre det tunge magnetfelt til rotor i stedet for stator, som det normalt er tilfældet i elektromotorer, supplies motoren en trækkraft. Den kan levere kraft til biler og fly uden at tilføre fossile brændstoffer, og det er et nyt patent, vi i øjeblikket forhandler om. Der kan konstrueres en tidsmaskine med Solens
dynamo som concept. I den kan tiden gå langsommere eller "helt i stå", om ønskeligt, og i forhold til omgivelserne omkring tidsmaskinen, hvor tiden er gået normalt, vil der for den tidsrejsende ske en rejse frem i tiden. Med solen som proposal vil resultatet være en forlænget levetid for det inertialsystem, der er en del af tidsmaskinens to roterende cylindre eller ure og for den tidsrejsende.Den er vejen og tidsbroen til tidsrejsen. På den måde afsluttes denne bogserie om de fireplace former kuben, kuglen, pyramiden og cylinderen og deres anvendelsesmuligheder både i naturvidenskab og arkitektur.

Show description